خدایا آرامم کن اگر دریای دل آبی ست تویی فانوس زیبایش اگر آیینه یک دنیاست تویی معنای دنیایش تو یعنی یک شقایق را به یک پروانه بخشیدن تویعنی از سحر تا شب به زیبایی درخشیدن تویعنی یک کبوتر را زتنهایی رها کردن خدای آسمان ها را به آرامی صدا کردن http://najvayeman.mihanblog.com 2018-10-18T12:17:09+01:00 text/html 2016-05-27T15:20:22+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم دانلود آهنگ دارم عکساتو میبوسم کیانوش تقی زاده http://najvayeman.mihanblog.com/post/82 <div align="center"><a href="http://najvayeman.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://dl.pop-music.ir/images/1395/Farvardin/Kianoosh-Taghizadeh-Daram-Axato-Miboosam.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><br><br><br><a href="http://pop-music.ir/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85#" target="_blank" title="">دانلود</a><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br></div> text/html 2016-05-22T22:14:19+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم ای حال نا معلوم!!! آروم باش آروم... http://najvayeman.mihanblog.com/post/103 <div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br><img src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/25/23/500x500_1440528793021054.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><br>ای خدای راستی ها <br>&nbsp;و<br><font color="#006600">پاکی ها</font><br>خودت<br><font color="#CC0000">&nbsp;دل شکسته بنده هاتو</font><br>راست و ریست کن...<br>دردش خیلی زیاده <br><font color="#CC0000" size="6">خیلی!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font></font></font><font face="Mihan-Yekan" size="6"> </font></div> text/html 2016-05-21T20:45:46+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم آقا بیا... http://najvayeman.mihanblog.com/post/60 <div align="center"><br><br><a href="http://najvayeman.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/rzu63sqeukhj5n92zj9r.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div> text/html 2016-05-19T20:59:17+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم دانلود آهنگ قطع رابطه یاسین احمدی http://najvayeman.mihanblog.com/post/80 <div align="center"><a href="http://najvayeman.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://dl.tak3da.com/download/Music/New/YasinAhmadi-Rabete.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><br><br><a href="http://www.tak3da.com/2298/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87/" target="_blank" title=""><font size="4">دانلود</font></a><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><a href="http://www.tak3da.com/2298/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87/" target="_blank" title=""><font size="4"><img src="http://www.tak3da.com/2298/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87/" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></font></a></div> text/html 2016-05-18T20:56:35+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم بغض لعنتی... http://najvayeman.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> <font color="#CC0000">نمیفهمه !!!</font><br>بخدا <font color="#FF0000">نمیفهمه</font><br>تلاشت بی فایده اس<br>این <font color="#3333FF" size="5">بغضت</font> بالاخره میترکه<br>و<br>تلاشی که واسه پنهون کردنش میکنی<br>بی معنیه<br>اختیار بغضت با ذهنت نیس<br>با<font color="#FF0000" size="5"> دل زبون نفهمهته!!!</font><br>بغضت میترکه<br>&nbsp;و <br>هیچ کی نمیفهمه <br>این بغضت برا چی بوده <br>و<br>هست <br>و<br><font color="#FF0000">هر روز داره خفت میکنه...<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br></font><br></font></div> text/html 2016-05-17T21:21:48+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم بیخیال http://najvayeman.mihanblog.com/post/64 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گریه ها تو <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif">، واسه کسی که ارزششو نداره حروم نکن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br>ذهتنو ، واسه کسی که پشیزی هم حسابت نمی کنه درگیر نکن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"><br>دلت، دلت و، واسه کسی که خدای غروره مشوش&nbsp; نکن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><br><font color="#FF0000" size="4">خودت و دریاب</font><br>سریع تر از هرچی بیراهه که درگیرشی، پا پس بکش<br><font color="#FF0000" size="4">به خودت بیا تا دیر نشده</font><br>یه زمانی میرسه که دلت واسه خودت لک میزنه ها<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>چشم باز میکنی<br>میبینی<br>نه ارزشی مونده نه حیایی<br><font color="#006600" size="4">و نه ...</font><br>و حتی دیگه نفست هم به زور بالا میاد ها<br><br><font color="#FF0000" size="6">پس خودتو دریاب</font><font size="6"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"></font><br><font size="5">خودتو دریاب</font><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="4">خودتو دریاب</font><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="3">خودتو دریاب</font><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودتو دریاب<br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font size="1">خودتو دریاب</font><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2">...<br>..<br>.<br></font></div> text/html 2016-05-17T21:14:34+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم ای خدااااااااااااااااااا http://najvayeman.mihanblog.com/post/83 <div align="center"><a href="http://najvayeman.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/12601487-2659-l.jpg" alt="" height="442" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="442"></a><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br><br>بیخیال دردی نیس اینم میگذره<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font><br></div> text/html 2016-05-17T20:58:52+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم خودت را دریاب... http://najvayeman.mihanblog.com/post/57 <font face="Mihan-Iransans">اگه یه روز دیدی <font color="#FF0000">دلت شیکست<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><br></font> بدون یا تو خیلی ساده ای<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"> یا شعور طرف مقابلت زیر صفره!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br><font size="3">و</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"> یا</font><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"> </font><br>طرفت به اندازه ای که بهش بها دادی ارزش نداشته...<br>پس بفهم طرفت حد&nbsp; و اندازه اش چند چنده...<br><font color="#FF0000">و </font><br>بعد خودتو بباز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"> </font> text/html 2016-05-17T12:36:26+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم بیخی http://najvayeman.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><img src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/3/31/15/1427798803411487.JPG" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></div> text/html 2016-05-06T22:13:05+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم لیاقت http://najvayeman.mihanblog.com/post/54 <div align="center"><a href="http://najvayeman.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xfa1/t51.2885-15/e15/11355899_404978596358644_1821551353_n.jpg" alt="" height="436" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="488"></a><br><br><font style="font-size: 15pt" face="Arial" color="#1c1c1c"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma" color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><p><font style="color: rgb(0, 0, 255); " face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); ">ایـن روزها</span></font></p><p><font style="color: rgb(0, 0, 255); " face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); "></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 255); " face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); ">بُـرد با کســی اســت که بــی رحـم باشـد ،</span></font><p><font style="color: rgb(0, 0, 255); " face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); "></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 255); " face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); ">از دلــت کـه مایـه بگــذاری ،</span></font><p><font style="color: rgb(0, 0, 255); " face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); "></font></p><font style="color: rgb(0, 0, 255); " face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); ">سوختـه ای ...!</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2016-05-06T22:00:51+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم هیچ کس شبیه حرفاش نیس http://najvayeman.mihanblog.com/post/59 چه راحت خوب حرف زدن و بلف زدن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>راحت تر از اون اینه که بیخیال گفته هات شی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><br><div align="center"><img src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/2/1/11/236x236_1422776272010271.png" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br></div><br> text/html 2016-05-06T21:05:00+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم هه دنیا http://najvayeman.mihanblog.com/post/52 <div align="center"><a href="http://najvayeman.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xfa1/t51.2885-15/s320x320/e15/11325911_1411783432485590_2071449843_n.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><br>بیخی دنیا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></div> text/html 2016-04-28T00:10:24+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم قطار میرود http://najvayeman.mihanblog.com/post/33 <div align="center"><br><br><br><img src="http://mortezaakhoundi.persiangig.com/image/aks2/SokhananeBozorgan_Persian-Star_org_18.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></div> text/html 2016-04-25T21:23:09+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم خدایا به تنهائیت قسم http://najvayeman.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="6">خدایا...</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;به تنهائیت قسم!!!</font><br><font face="Mihan-Yekan" color="#CC0000" size="6">&nbsp;دل </font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">هیچ کس را به آنچه</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;قسمتش </font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">نیس </font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">عادت نده...<br><br></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font></div> text/html 2016-04-25T21:16:19+01:00 najvayeman.mihanblog.com خیلی دلگیرم دانلود آهنگ ظالم یاسین احمدی http://najvayeman.mihanblog.com/post/81 <div align="center"><a href="http://najvayeman.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://song95.ir/data/thump/450/1425316509.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><br><font face="Mihan-Koodak" size="7"><br><a href="http://song95.ir/play/40912/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C" target="_blank" title="">دانلود</a><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br></font></div>